Semináre a školenia

Termíny aktuálnych seminárov a školení

Pozývame vás na cyklus seminárov a školení, ktoré sa budú konať v Dolnom Kubíne a ďalších mestách podľa nižšie uvedeného harmonogramu:

Kód Termín Mesto Téma seminára / školenia Cena za osobu
PAM-OL2202 15.12.2022 ONLINE EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2022/2023 (ONLINE)   » Bližší popis a prihláška 45 € bez DPH (54 € s DPH)

Kliknutím na odkaz pri téme školenia sa dostanete na stránku s detailnými informáciami o mieste, čase a obsahu školenia. Tu môžete zaregistrovať svoju účasť, alebo odoslať mailovú prihlášku na daný termín.